• 2012/2013

    • Vyhodnotenie obvodného kola geografickej olympiády 2012/2013

     Dátum: 7. 2. 2013

     Miesto: CVČ Dúha Hlohovec     

     Kategória I. (5. roč.)

     Objavovanie vesmíru a využitie kozmonautiky

     Vychádzka do okolia

     4. Gabriela Chutňáková

      

     Kategória F. (8. roč., 3. roč. OG)

     Zjednocovanie EÚ

     Západná Európa

     8. Lucia Krajčovičová

     11. Lenka Mišovičová