• Mgr. Lucia Balážová
   • Mgr. Lucia BalážováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
   • Nina Barteková
   • Nina BartekováUčiteľ
   • Mgr. Elena Belokostolská
   • Mgr. Elena BelokostolskáUčiteľ
   • Mgr. Veronika Drobná
   • Mgr. Veronika DrobnáUčiteľ
   • Mgr. Petronela Durdyová
   • Mgr. Petronela DurdyováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.B
   • Mgr. Katarína Gašparovičová
   • Mgr. Katarína GašparovičováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 4.A
   • Mgr. Anna Gavalcová
   • Mgr. Anna GavalcováZástupca
   • PaedDr. Róbert Harsányi
   • PaedDr. Róbert HarsányiRiaditeľ
   • Ing. Alena Holická
   • Ing. Alena HolickáUčiteľšpeciálny pedagóg
   • Mgr. Katarína Horváthová
   • Mgr. Katarína HorváthováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 3.A
   • Mgr. Peter Hričovský
   • Mgr. Peter HričovskýUčiteľ
   • Mgr. Silvia Hubináková
   • Mgr. Silvia HubinákováUčiteľ
   • Mgr. Katarína Kmeťová
   • Mgr. Katarína KmeťováUčiteľ
   • Mgr. Zuzana Krajčovičová
   • Mgr. Zuzana KrajčovičováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.B
   • Alena Lukáčiková
   • Alena LukáčikováVychovávateľ
   • Mgr. Zuzana Machovičová
   • Mgr. Zuzana MachovičováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.A
   • Mgr. Slavomíra Melichová, PhD.
   • Mgr. Slavomíra Melichová, PhD.Učiteľ
    Triedny učiteľ: 7.A
   • PaedDr. Rastislav Murín
   • PaedDr. Rastislav MurínUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.A
   • Mgr. Michaela Polónyová
   • Mgr. Michaela PolónyováUčiteľ
   • Mgr. Richard Slovák
   • Mgr. Richard SlovákUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.A
   • Jana Šipkovská
   • Jana ŠipkovskáVychovávateľ
   • Mgr. Bystrík Tupý
   • Mgr. Bystrík TupýUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.B
   • Mgr. Vladimír Žigo
   • Mgr. Vladimír ŽigoUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.A
    výchovný poradca
   • PaedDr. Lucia Žigová
   • PaedDr. Lucia ŽigováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.A