• Bc. Paulína Bajcarová
   • Bc. Paulína BajcarováUčiteľka
   • Mgr. Lucia Balážová
   • Mgr. Lucia BalážováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.A
   • Bc. Denisa Balleková
   • Bc. Denisa BallekováUčiteľka
   • Zdena Balleková
   • Zdena BallekováŠkolníčka
   • Viera Barošová
   • Viera BarošováVedúca jedálne
   • Silvia Bokorová
   • Silvia BokorováKuchárka
   • Monika Černušáková
   • Monika ČernušákováUpratovačka
   • Mgr. Petronela Durdyová
   • Mgr. Petronela DurdyováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.B
   • Mgr. Katarína Gašparovičová
   • Mgr. Katarína GašparovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
   • Mgr. Anna Gavalcová
   • Mgr. Anna GavalcováZástupkyňa
   • PaedDr. Róbert Harsányi
   • PaedDr. Róbert HarsányiRiaditeľ
   • Horná Helena
   • Horná HelenaUpratovačka
   • Mgr. Katarína Hercegová
   • Mgr. Katarína HercegováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
   • Ing. Alena Holická
   • Ing. Alena HolickáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
    špeciálny pedagóg
   • Mgr. Katarína Horváthová
   • Mgr. Katarína HorváthováUčiteľka
   • Mgr. Peter Hričovský
   • Mgr. Peter HričovskýUčiteľ
   • Mgr. Silvia Hubináková
   • Mgr. Silvia HubinákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Lenka Kadlecová
   • Lenka KadlecováUčiteľka
   • Mgr. Katarína Kmeťová
   • Mgr. Katarína KmeťováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B
   • Bc. Mária Koreňová
   • Bc. Mária KoreňováUčiteľka
   • Mgr. Zuzana Krajčovičová
   • Mgr. Zuzana KrajčovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.B
   • Ing. Lucia Kresanová
   • Ing. Lucia KresanováUčiteľka
   • Alena Lukáčiková
   • Alena LukáčikováVychovávateľka
   • Jana Madunická
   • Jana MadunickáVychovávateľka