• Mgr. Lucia Balážová
   • Mgr. Lucia BalážováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
   • Mgr. Petronela Durdyová
   • Mgr. Petronela DurdyováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B
   • Mgr. Katarína Gašparovičová
   • Mgr. Katarína GašparovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 3.A
   • Mgr. Anna Gavalcová
   • Mgr. Anna GavalcováZástupkyňa
   • PaedDr. Róbert Harsányi
   • PaedDr. Róbert HarsányiRiaditeľ
   • Ing. Alena Holická
   • Ing. Alena HolickáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
    špeciálny pedagóg
   • Mgr. Katarína Horváthová
   • Mgr. Katarína HorváthováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 1.A
   • Mgr. Peter Hričovský
   • Mgr. Peter HričovskýUčiteľ
   • Mgr. Silvia Hubináková
   • Mgr. Silvia HubinákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
   • Mgr. Katarína Kmeťová
   • Mgr. Katarína KmeťováUčiteľka
   • Mgr. Zuzana Krajčovičová
   • Mgr. Zuzana KrajčovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.B
   • Alena Lukáčiková
   • Alena LukáčikováVychovávateľka
   • Mgr. Zuzana Machovičová
   • Mgr. Zuzana MachovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
   • Mgr. Slavomíra Melichová, PhD.
   • Mgr. Slavomíra Melichová, PhD.Učiteľka
    Triedna učiteľka: 5.B
   • Ing. Adriána Moravčíková
   • Ing. Adriána MoravčíkováUčiteľka
   • PaedDr. Rastislav Murín
   • PaedDr. Rastislav MurínUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.B
   • Mgr. Igor Regenda
   • Mgr. Igor RegendaUčiteľ
   • Mgr. Richard Slovák
   • Mgr. Richard SlovákUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.A
   • Mgr. Pavol Šintál
   • Mgr. Pavol ŠintálUčiteľ
   • Jana Šipkovská
   • Jana ŠipkovskáVychovávateľka
   • Mgr. Bystrík Tupý
   • Mgr. Bystrík TupýUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.B
   • Mgr. Vladimír Žigo
   • Mgr. Vladimír ŽigoUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.A
    výchovný poradca
   • PaedDr. Lucia Žigová
   • PaedDr. Lucia ŽigováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A