• Vianočné piesne a koledy

     • Naše žiačky Adriana Križanová a Vanesa Vonšáková zvíťazili v Trnave v speváckej súťaži Vianočné piesne a koledy v kategórii skupina.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Mária Masarovičová, žiačka 9. ročníka sa zúčastnila okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka v Hlohovci.Z 13 súťažiacich sa umiestnila na 7. mieste. Súťaž pozostávala z 3 častí: vedomostný test, transformácia textu a rečnícky prejav.

    • Prevádzka v MŠ
     • Prevádzka v MŠ

     • Prevádzka v MŠ začína dnes, v pondelok 10. 12. 2018.

    • Peterská loptička 2018
     • Peterská loptička 2018

     • https://www.youtube.com/watch?v=S_1FfB7bJ6E&t=4s

      Dňa 28. 11. 2018 sa v Hlohovci konal tradičný mládežnícky stolno-tenisový turnaj Peterská loptička. Turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov - 12 chlapcov a 8 dievčat z 5 škôl (ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec, ZŠ Podzámska Hlohovec, ZŠ V. Šuleka Hlohovec a ZŠ s MŠ Červeník). Najlepší traja hráči v kategórii boli odmenení medailou, diplomom a cenou. V kategórii zvíťazila starších žiačok zvíťazila Vanesa Krajčovičová (ZŠ s MŠ Trakovice) a v kategórii starších žiakov vyhral Michal Dolnák (ZŠ Podzámska Hlohovec). V kategórii mladších žiakov bol najlepší Tomáš Krajčovič (ZŠ s MŠ Trakovice) a kategóriu mladších žiačok ovládla Ema Miklovičová (ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec).

    • Okresné kolo v šachu 2018
     • Okresné kolo v šachu 2018

     • https://www.youtube.com/watch?v=ogXTKUHCclk&feature=share

      Dňa 26. 10. 2018 sa v spoločenskej miestnosti na ZŠ Podzámskej v Hlohovci konalo okresné kolo v zrýchlenom šachu žiakov, žiačok a študentov. V kategórii žiakov vyhral Adam Kukla (ZŠ Podzámska Hlohovec) a v kategórii žiačok zvíťazila Klára Katrušáková (ZŠ s MŠ Trakovice). V turnaji študentov bol najlepší Tomáš Bogár (OA Hlohovec). Turnaja sa zúčastnilo celkovo 26 hráčov zo 4 škôl okresu Hlohovec (ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ s MŠ Pastuchov,  CZŠ Hlohovec a OA  Hlohovec), jeden žiak sa vzdeláva doma. V hodnotení škôl zvíťazila ZŠ s MŠ Trakovice (Šimon Durdy a Klára Katrušáková).

    • U niektorých detí na ZŠ sa vyskytli vši
     • U niektorých detí na ZŠ sa vyskytli vši

     • Vážení rodičia, u niektorých detí na ZŠ sa vyskytli vši. Žiadame Vás o vykonanie kontroly ich výskytu. Ak zistíte výskyt vší, je nutné vyšetrenie dieťaťa u príslušného pediatra. Na základe potvrdenia diagnózy B 85 (pediculosis) zavšivavenia pediatrom je potrebné vylúčiť dieťa z kolektívu až do ukončenia liečby. Prijatie dieťaťa späť do školského, alebo predškolského zariadenia je možné len na základe predloženia potvrdenia od príslušného pediatra o uzdravení dieťaťa. V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa, nebude rešpektovať toto opatrenie, sme povinní oznámiť písomne jeho meno a adresu na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, na základe ktorého si zákonného zástupcu s dieťaťom predvolajú.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • V zmysle § 150 ods. 5  zákona 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 10 vyhlášky 231 MŠ SR z 3. júna 2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách  21.11. 2018 udeľujem voľno pre žiakov II. stupňa 6. až 9. ročník základnej školy z organizačných a prevádzkových dôvodov – Testovanie piatakov 2018.

    • Okresné kolo v stolnom tenise 2018
     • Okresné kolo v stolnom tenise 2018

     • V dňoch 13. 11. a 15. 11. 2018 sa v Hlohovci konalo okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok, ktoré organizovalo CVČ Dúha Hlohovec. Naši žiaci v zostave: Adrián Malovec, Šimon Nagy, Tomáš Krajčovič a Matej Cepka získali 2. miesto. Blahoželáme!

      1. ZŠ Leopoldov                               

      2. ZŠ s MŠ Trakovice                       

      3. ZŠ Podzámska Hlohovec

      Naše žiačky v zostave: Vanesa Krajčovičová, Hana Pekarovičová a Tamara Selnekovičová skončili na 3. mieste. Gratulujeme!

      1. ZŠ s MŠ Bojničky             

      2. ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec                 

      3. ZŠ s MŠ Trakovice

    • Vchod do školy
     • Vchod do školy

     • Milí rodičia! S cieľom zvýšenia bezpečností našich žiakov budeme od stredy 3.10.2018 ráno vchádzať aj vchodom od átria (tam kde začíname a končíme školský rok). Žiaci sa tak vyhnú rannej dopravnej špičke na parkovisku pri škole. Takže smerom z obce odbočia hneď na chodník a cez zelenú bráničku do školy. Ak niekto privezie deti autom bude vchádzať ako obvykle. Odchádzať zo školy budeme po starom.