• Okresné kolo Biologickej olympiády
     • Okresné kolo Biologickej olympiády

     • Dňa 10. 2. 2020 sa konalo v Hlohovci okresné kolo Biologickej olympiády. V projektovej časti Martin Macko z 8. A obsadil s 59 bodmi 2. miesto. Blahoželáme!

    • Olympiáda v Anglickom jazyku
     • Olympiáda v Anglickom jazyku

     • Adam Škubla (7. B) vyhral v Hlohovci okresné kolo a v Trnave krajské kolo olympiády v Anglickom jazyku a postupuje na celoslovenské kolo. Gratulujeme!

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 14. 2. 2020 sa v Hlohovci konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii F zvíťazil Samuel Šimanský (6. A). V kategórii E skončil Martin Herceg (7. B) na 2. mieste a Ivan Kačinec (7. A) na 5. mieste. Gratulujeme!

    • Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 6. 2. 2020 sa konalo v Hlohovci okresné kolo Geografickej olympiády. V kategórii F našu školu reprezentovali Samuel Šimanský (6. A), Martin Herceg (7. B) a Juraj Perďoch (7. B). Všetci traja boli úspešní riešitelia. Celkovo zvíťazil Samuel Šimanský, Martin Herceg - 8. miesto a Juraj Perďoch - 13. miesto. Gratulujeme!

    • 2 percentá z dane
     • 2 percentá z dane

     • Vážení  rodičia a priatelia trakovickej školy a škôlky,

      obraciame sa na Vás s prosbou na darovanie  2% dane z príjmu na účet Rodičovského združenia pri základnej škole s materskou školou v Trakoviciach. Takto získané peňažné prostriedky sú použité na podporu výchovno – vzdelávacieho procesu našich detí.

      Postup na poukázanie 2% dane z príjmu:

      • Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Uveďte sumu zodpovedajúcu 2% z Vašej zaplatenej dane z tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“ (vystaví zamestnávateľ).
      • Obidve tieto tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) prineste do školy/škôlky alebo doručte na daňový úrad Vášho bydliska do 30.4.2020.

      Rodičovské združenie ďakuje všetkým, ktorí mu po minulé roky poukázali 2% dane z príjmu a rozhodli sa tak urobiť aj teraz.

    • Maškarný ples
     • Maškarný ples

     • Rodičovská rada pri ZŠ s MŠ Trakovice pozýva deti a rodičov na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční 8. 2. 2020 od 15:00 v KD Trakovice. Čaká Vás prehliadka masiek, pestrá tombola, zábava s kamarátmi a odmena pre každú masku.

    • Okresné kolo vo volejbale
     • Okresné kolo vo volejbale

     • Dňa 21. a 23. 1. 2020 sa konalo v Hlohovci okresné kolo žiakov a žiačok vo volejbale. Oba naše tímy zvíťazili a postúpili do krajského kola. Gratulujeme!

    • Peterská loptička 2019
     • Peterská loptička 2019

     • Dňa 16. 12. 2018 sa v Hlohovci konal tradičný mládežnícky stolno-tenisový turnaj Peterská loptička. Turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov -  13 chlapcov a 7 dievčat zo 4 škôl (ZŠ s MŠ Trakovice, ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec, ZŠ s MŠ Kľačany a ZŠ Benkova Nitra). Hralo sa systémom na tri víťazné sety v skupinách a potom KO systémom. Z našich hráčov bol David Škubla v kategórii mladších žiakov na 2. mieste a Dorotka Tanáčová v kategórii mladších žiačok na 3. mieste. Najlepší traja hráči v kategórii boli odmenení medailou, diplomom a cenou.

    • Oznam stravníkom
     • Oznam stravníkom

     • Oznamujeme všetkým stravníkom, že možnosť odhlásiť sa zo stravy zo dňa 17. 12. 2019 až 20. 12. 2019 najneskôr dňa 16. 12. 2019 do 13:00 hodiny. Po tomto termíne už nie je možné odhlásiť sa, neohlásené obedy Vám budú vydané do 12:30 hodiny. Táto zmena je nutná z dôvodu ukončenia kalendárneho roka 2019. Za pochopenie ďakujeme a prajeme všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok! Viera Barošová - vedúca jedálne.

    • Školské kolo v šachu 2019
     • Školské kolo v šachu 2019

     • Dňa 5. 12. 2019 sa konalo Školské kolo v šachu. Hral sa kruhový turnaj na 7 kôl, na 2x8 minút. Celkovo zvíťazil Samuel Šimanský pred Tomášom Osvaldom a Matejom Cepkom - všetci 6. A trieda.