• Výdaj testov (kloktacích a tyčinkových).

     • V piatok 3.9.2021 budeme distribuovať kloktacie testy a samotestovacie testy (tyčinkové). Testy vydávame cez bočný vchod k telocvični od 7:15 do 16:00, oproti podpisu zákonného zástupcu.

      U kloktacích testov nie je možné navýšiť počet.

      Ak majú rodičia záujem o tyčinkové testy (nestihli ste, nebolo možné sa prihlásiť), je možné sa ešte dnes prihlasovať cez stránku edupage na odber.

      Vedenie školy.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • V dňoch od 17. 5. do 21. 5. 2021 sa uskutočnil na našej škole Zber papiera. Najviac papiera priniesli žiaci 2. A, 4. A a 8. A triedy. V priemere na žiaka priniesli najviac papiera žiaci 4. A, 8. A a 2. A triedy. Najviac papiera priniesli: Hlavandová - 2. A, Krchňavý - 8. A a Kukumberg 4. A trieda.

    • Matematická Pytagoriáda
     • Matematická Pytagoriáda

     • Dňa 14. 4. 2021 sa konalo online formou okresné kolo matematickej Pytagoriády. V kategórii P4 skončil Samuel Oliver na 6. mieste, Tomáš Ďuriš na 11. mieste a Magdaléna Hrušková na 12. mieste. Všetci boli úspešnými riešiteľmi. V kategórii P5 zvíťazil David Škubla, 2. mieste delili Adam Jalšovský a Petra Mucinová, Natália Hlavandová bola na 15. mieste. Všetci boli úspešnými riešiteľmi. V kategórii P6 skončila Lenka Mucinová na 9. mieste. Zároveň bola úspešná riešiteľka. V kategórii P7 skončil Samuel Šimanský na 7. mieste. Takisto bol úspešný riešiteľ. Gratulujeme!

    • Krajské kolo Geografickej olympiády
     • Krajské kolo Geografickej olympiády

     • V piatok, dňa 16. 4. 2021 sa konalo online formou Krajské kolo Geografickej olympiády, kde našu školu reprezentoval žiak 7. A triedy Samuel Šimanský, ktorý skončil s 94 bodmi zo 100 na 3. mieste v konkurencii 20 žiakov. Gratulujeme!

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Milí rodičia, od 12.4.2021 je sprístupnená elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka. Prihláška je aktívna v hlavnom menu stránky našej školy do 16.4.2021.

    • Krajské kolo Dejepisnej olympiády
     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • V pondelok 22. 3. 2021 sa konalo online formou Krajské kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii E zvíťazil žiak 7. A triedy Samuel Šimanský. V kategórii D skončil na 6. mieste žiak 8. B triedy Martin Herceg. Obidvaja boli zároveň aj úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v tejto ťažkej situácii! 

     • Zápis prvákov

     • ZÁPIS PRVÁKOV

      2020/2021

      Ako: elektronicky

      Kde: na webovej stránke ZŠ s MŠ Trakovice https://zstrakovice.edupage.org

      Kedy: 12. 4. – 20. 4. 2021

      Čo ponúkame pre Vašich prváčikov:

      • Príjemné a priateľské prostredie
      • Možnosť navštevovať ŠKD do 16:00
      • Kvalitné stravovanie v ŠJ
      • CVČ pôsobiace na ZŠ ponúka rôzne krúžky – Vareška, Šikovníček, športový, šachový...
    • Okresné kolo Dejepisnej olympiády
     • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

     • Vo štvrtok dňa 11. 2. 2021 sa konalo online formou Okresné kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii E zvíťazil Samuel Šimanský zo 7. A a postupuje na Krajské kolo. V kategórii D skončil Martin Herceg z 8. B na 2. mieste a tiež postupuje na Krajské kolo DO. Blahoželáme!

    • Dar 100 ks respirátorov FFP2
     • Dar 100 ks respirátorov FFP2

     • Základná škola s materskou školou ďakuje pánovi Tomášovi Krchňavému z firmy LEONESS, S.R.O. za dar 100 ks respirátorov FFP2, pomocou ktorých zabezpečujeme chod ZŠ a MŠ pre deti z kritickej infraštruktúry.

    • Okresné kolo Geografickej olympiády
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • V piatok dňa 5. 2. 2021 sa konalo online formou Okresné kolo Geografickej olympiády. V kategórii F zvíťazil Samuel Šimanský zo 7. A a postupuje na krajské kolo. V kategórii E bol úspešným riešiteľom Martin Herceg z 8.B, ten ale žiaľ nepostupuje na Krajské kolo GO. Gratulujeme!

    • Darujte 2 percentá dane
     • Darujte 2 percentá dane

     • Vážení rodičia a priatelia Trakovickej školy a škôlky, obraciame sa na Vás s prosbou využitia možnosti darovať 2 % dane z príjmu nášmu rodičovskému združeniu. Je to počin dobrovoľný. Vaše dve percentá však vytvárajú možnosť podporiť úsilie školy a škôlky o skvalitnenie a spríjemnenie vyučovacieho procesu našich detí. Z prostriedkov takto získaných sme minulý rok, po dohode s vedením školy a škôlky, zakúpili multifunkčnú tlačiareň s kopírkou pre ZŠ, družinárov sme potešili hračkami a kobercami a škôlkari (stredná a veľká trieda) sa hrajú tiež na nových kobercoch. Za dôveru prejavenú aj formou týchto príspevkov ďakujeme. Možno ešte nie ste rozhodnutí či využijete našu ponuku, alebo podporíte niekoho iného. Zatiaľ však postačí, keď v ročnom zúčtovaní zaplatených preddavkov na daň požiadate zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov (krížik pri bode VII.). Toto tlačivo sa neskôr prikladá k formuláru na darovanie 2 %, ale k tomu sa ešte ozveme. Držte sa a zostaňte zdraví! Rodičovská rada

    • Okresné kolo Olympiády v ANJ
     • Okresné kolo Olympiády v ANJ

     • Dňa 13. 1. 2021 sa konalo dištančnou formou Okresné kolo Olympiády v ANJ. V svojej kategórii získal žiak 8. B Adam Škubla 3. miesto. Gratulujeme!

    • Deti sa zatiaľ do školy nevrátia
     • Deti sa zatiaľ do školy nevrátia

     • Vážení rodičia a kolegovia, venujte pozornosť tomuto oznamu: Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň. Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. PaedDr. Harsányi