• Prijímacie konanie na stredné školy

  •  

   Usmernenie k prijímaciemu konaniu:  Usmernenie

   Postup podávania prihlášok rodičom cez EduPage:  Postup

   Videonávod k podávaniu prihlášok:

    

   Zoznam odborov, v ktorých sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti: Zoznam odborov

   Tlačivo na potvrdenie zdravotnej spôsobilosti: Tlačivo

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Dôležité termíny   (Podrobnosti tu: Termíny prijímacích skúšok )

   do 30.11. 2022   Stredné školy zverejnia kritériá na všetky odbory

   do 20.3.2023   Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ

   21.3. - 14.4. 2023   Overenie športového výkonu - prvá fáza talentových skúšok na Stredné športové školy

   22.3. 2023   Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ

   28.4. - 3.5. 2023    1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

   4.5. - 5.5. 2023   1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (netalentové odbory, vrátane osemročných gymnázií)

   9.5. - 10.5. 2023   1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (netalentové odbory, vrátane osemročných gymnázií)

   11.5. - 15.5. 2023    1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)

   17.5. 2023   Testovanie 5

   do 6.6. 2023   Stredné školy zverejnia konanie druhého kola

   20.6 - 21.6. 2023   2. kolo prijímacích skúšok

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ktoré povolanie je pre teba to pravé? Skús test osobnosti.

   emiero  (test osobnosti)

   skuskaosobnosti  (test osobnosti)

   riasec  (test osobnosti)

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Užitočné linky

   svs.edu.sk   (zoznam stredných škôl, naplnenosť, kritériá)

   kamnastrednu.sk   (prezentácie stredných škôl)

   stredneskoly.sk   (zoznam stredných škôl)

   dualnysystem.sk  (informácie o duálnom vzdelávaní)

   Systém duálneho vzdelávania  (informácie o duálnom vzdelávaní)

   cvtisr.sk   (súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách)

   corobim.sk   (videá o profesiách)