• Deti sa zatiaľ do školy nevrátia
     • Deti sa zatiaľ do školy nevrátia

      Vážení rodičia a kolegovia, venujte pozornosť tomuto oznamu: Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň. Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. PaedDr. Harsányi

    • Návrat do škôl 2021
     • Návrat do škôl 2021

      Návrat do škôl 2021! Vážení rodičia, máme povinnosť zistiť, do 18. 12. 2020 záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov. O počtoch musíme informovať zriaďovateľa školy a Radu školy, kvôli zabezpečeniu odberového miesta a dostatočného počtu testov. Záujem zisťujeme pomocou dotazníka na edupage. Stále ešte sa nevyjadrili všetci rodičia. Zo 193 opýtaných zareagovalo 138 rodičov. (97 je ochotných prísť na testovanie a 42 nie). Týka sa to žiakov 2. stupňa.

    • Prerušujeme vyučovanie v 2. a 4. ročníku ZŠ
     • Prerušujeme vyučovanie v 2. a 4. ročníku ZŠ

      Vážení rodičia, dňa 18.12.2020 prerušujem vyučovanie v 2. a 4. ročníku základnej školy z dôvodu ochorenia COVID 19 u žiakov v týchto triedach. Na základe odporučenia RÚVZ. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou cez edupage. V prípade záujmu o obedy, je možné ich vyzdvihnúť pri vchode pre personál do kuchyne v čase od 10:30 do 11:30 hod. V 1. a 3. ročníku prebieha výučba štandardným spôsobom. Ďakujeme za pochopenie. PaedDr. Harsányi

    • Zmena prázdnin
     • Zmena prázdnin

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

    • Multifunkčné ihrisko
     • Multifunkčné ihrisko

      Prosíme návštevníkov vonkajšieho multifunkčného ihriska, aby veľké bránky vracali a ukotvovali na ich pôvodné miesto. Voľne stojace bránky predstavujú veľké nebezpečenstvo pre našich žiakov, ktorí využívajú tieto priestory. Ďakujeme!

  • Partneri

  • Zvonenia

   Streda 27. 1. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje