• Partneri

  • Zvonenia

   Streda 26. 2. 2020
  • Fotogaléria

   • Maškarný ples 2020
   • Fest hry 2020
   • Jedálny lístok
   • Exkurzia do Bratislavy 2019
   • Midi volejbal 2019
   • Kreativo 2019 - exkurzia 6. B v Trenčíne - LEGO
   • Peterská loptička 2019
   • Mikulášsky volejbalový turnaj 2019
   • Školské kolo v šachu 2019
   • Finále krajskej školskej streleckej ligy
   • Zneužívanie moci 2019
   • Okresné kolo v ST 2019
   • Strašidlovská párty 2019
   • Jedálny lístok
   • O putovný pohár starostu obce Trakovice
   • Okresné kolo v šachu 2019
   • Výstava ovocia a zeleniny 2019
   • Dopravná výchova 2019
   • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019-2020
   • Slávnostné ukončenie šk. roku 2018-2019
   • Účelové cvičenie 2019
   • Vyhodnotenie Olympijského dňa 2019
   • Vyhodnotenie olympiád 2019
   • Športové hry ZMO Jaslovské Bohunice 2019
   • Červený Kameň 2019
   • Daj si čas 2019
   • Jump aréna 2019
   • Olympijský deň 2019
   • Novinky v škole
   • Duchonka 2019
   • Maškarný Majáles
   • Hasičská súťaž
   • Prednáška o resuscitácii
   • Svetový deň stolného tenisu 2019
   • MIDI volejbal 2019
   • Hollého pamätník 2019
   • Majstrovstvá ZŠ sv. Ladislava TO 2019
   • Majstrovstvá TT kraja družstiev ZŠ v šachu 2019
   • Trakovická loptička 2019
   • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky ZŠ
   • Historický šerm 2019
   • Peterská loptička 2018
   • Námornícka párty 2018
   • Okresné kolo v ST 2018
   • O putovný pohár starostu Trakovice 2018
   • Okresné kolo v šachu 2018
   • Exkurzia Bratislava 2018
   • Múzeum holocaustu 2018
   • Výstava ovocia a zeleniny 2018
   • Účelové cvičenie 2018
   • Jovitep
   • Účelové cvičenie 2018
   • Beseda so včelármi 2018
   • Olympijský deň 2018
   • MDD 2018
   • Majstrovstvá kraja v malom futbale 2018
   • Slávik Slovenska 2018
   • Čo vieš o hviezdach 2018
   • Medzníky 2. svetovej vojny 2018
   • Zápis prvákov 2018
   • Európske rozprávky 2018
   • Starostlivosť o zuby 2018
   • Deň Zeme 2018
   • Svetový deň stolného tenisu 2018
   • Hollého pamätník 2018
   • Putujeme za ľudovou piesňou 2018
   • Beseda o včelách
   • Midivolejbal
   • Beseda s paraolympionikom
   • Trakovická loptička 2018
   • Maškarný ples 2018
   • LVVK Králiky 2018
   • Vianočná akadémia 2017
   • Peterská loptička 2017
   • Mikuláš 2017
   • Exkurzia Bratislava 2017
   • Okresné kolo v stolnom tenise žiačok
   • Majstrovstvá okresu Hlohovec v streľbe
   • Western párty 2017
   • Krajská strelecká súťaž v Holíči
   • Okresné kolo v šachu
   • Výstava ovocia a zeleniny 2017
   • Koniec šk. roka 2016-2017
   • Dental alarm
   • Tretiaci a mikroskop
   • Deň matiek 2017
   • MDD 2017
   • Slávik Slovenska 2017
   • Múzeum holokaustu v Seredi
   • Zápis prvákov 2017
   • Predstavenie Astronyx 2017
   • Hollého pamätník 2017
   • Trakovice GPX 2017
   • Beseda so spisovateľom B. Jobusom
   • Putujeme za ľudovou piesňou 2017
   • Volejbal dievčatá
   • Maškarný ples 2017
   • Trakovická loptička 2017
   • Klub riaditeľov spoločnej školy
   • LVVK 2017
   • Prírodné javy
   • Podivuhodný keltský ľud
   • Vianočná akadémia 2016
   • MidiCool Volley 2016
   • Mikuláš 2016
   • Peterská loptička 2016
   • Autosalón Nitra
   • Olympiáda zo SLJ
   • Beseda s hydrometeorologičkou
   • Black and white párty 2016
   • Volejbalový turnaj 2016
   • Beseda s knihovníčkou
   • Okresné kolo v ST 2016
   • Medové príbehy 2016
   • Okresné kolo v šachu 2016
   • Spoločné čítanie
   • Zdravá výživa
   • Exkurzia čistička a múzeum
   • Cosmos Discovery
   • Európsky deň jazykov 2016
   • Biela pastelka 2016
   • Výstava ovocia 2016
   • Účelové cvičenie 2016
   • Začiatok šk. roka 2016-2017
   • Koniec šk. roka 2015-2016
   • Snehulko
   • Účelové cvičenie 2016
   • MDD 2016
   • Citrón - jablko
   • Deň matiek 2016
   • Zápis prvákov 2016
   • Literárny kvíz 2016 tretiaci
   • Stavanie Mája 2016
   • Sokoliar 2016
   • Deň Zeme 2016
   • Deň narcisov 2016
   • Hollého pamätník 2016
   • Trakovice GPX 2016
   • Volejbal
   • Medzinárodný deň vody 2016
   • Trakovická loptička 2016
   • Maškarný ples 2016
   • Vianočná akadémia 2015
   • Peterská loptička 2015
   • Mikuláš v škole 2015
   • Okresné kolo v ST 2015
   • Výchovný koncert 2015
   • Pyžamová párty 2015
   • Okresné kolo v šachu 2015
   • Titanic 2015
   • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2015
   • Účelové cvičenie 2015
   • Začiatok šk. roka 2015-2016
   • Koniec šk. roka 2014-2015
   • Beseda s františkánmi 2015
   • MDD 2015
   • Deň mlieka 2015
   • Deň matiek 2015
   • GPX Trakovice 2015
   • Branné cvičenie 2015
   • Stavanie mája 2015
   • Beseda s hvezdárom 2015
   • Deň Zeme 2015
   • Výchovný koncert 2015
   • Literárny kvíz 2015
   • Zápis prvákov 2015
   • Deň narcisov 2015
   • Hollého pamätník 2015
   • Trakovická loptička 2015
   • Maškarný ples 2015
   • Slovenčina na sladko
   • Protidrogová beseda 2015
   • Volejbal 2014
   • Strelecká súťaž Holíč 2013
   • Strelecká súťaž Trakovice 2014
   • Strelecká súťaž J. Bohunice 2014
   • Beseda o bezpečnosti na internete
   • Peterská loptička 2014
   • Okresné kolo v ST 2014
   • Športová párty 2014
   • Deň knižníc 2014
   • Okresné kolo v šachu 2014
   • Bojná a Podolie 2014
   • Účelové cvičenie 2014-2015
   • Začiatok šk. roka 2014-2015
   • Koniec šk. roka 2013-2014
   • Rozlúčka s deviatakmi 2014
   • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
   • MDD 2014
   • Deň matiek 2014
   • Exkurzia Osvienčim a Brezinka 2014
   • Účelové cvičenie 2014
   • Deň Zeme 2014
   • Deň narcisov 2014
   • Daj si čas
   • Trakovická loptička 2014
   • Kľačianska latka 2014
   • Maškarný ples 2014
   • 2 percentá
   • Vianočná akadémia 2013
   • Mikuláš v škole
   • Peterská loptička 2013
   • Okresné kolo v stolnom tenise 2013
   • Okresné kolo v šachu 2013
   • Pyžamová párty 2013
   • Deň knižníc 2013
   • Výchovný koncert 28. 10. 2013
   • Výstava ovocia a zeleniny 2013
   • Branné cvičenie 2013
   • Začiatok šk. roka 2013/2014
   • Koniec šk. roka 2012-2013
   • Street basket Ružindol 2013
   • MDD 2013
   • Deň matiek 2013
   • Branné cvičenie 2013
   • Slávik Slovenska 2013
   • Deň Zeme 2013
   • Snehulienka
   • Beseda s Jozefom Pavlovičom
   • Putujeme za ľudovou piesňou
   • Majstrovstvá SR mládeže v latinsko-amerických tancoch 2013
   • Trakovická loptička 2013
   • Kľačianska latka 2013
   • Výchovný koncert 2013
   • Okresné kolo v stolnom tenise
   • Školské kolo v stolnom tenise 2013
   • Vianočná Viedeň 2012
   • Vianočná akadémia
   • Vianočný vinš
   • Zimná škola
   • Mikuláš 2012
   • Európsky týždeň boja proti drogám
   • Peterská loptička 2012
   • Colour párty
   • Okresné kolo v šachu
   • Alantis center Bratislava
   • Projekt Trakovice - 2. A
   • Výchovný koncert - Bezsvedomie
   • Účelové cvičenie 2012
   • Začiatok šk. roka 2012-2013
   • Koniec šk. roka 2011-2012
   • Školský výlet 1. stupeň
   • Rozlúčka deviatakov
   • Dopravné ihrisko 2012
   • Jack a fazuľka
   • Projekt Comenius 2012
   • MDD 2012
   • Fotky tried
   • Účelové cvičenie 2012
   • Putujeme za ľudovou piesňou 2012
   • Deň knižníc 2012
   • 50. výročie založenia školy
   • Deň narcisov 2012
   • Rekonštruovaná škola
   • Testovanie 9
   • Trakovická latka 2012
   • Trakovická loptička 2012
   • Zápis prvákov
   • Maškarný ples 2012
   • Okresné kolo v stolnom tenise
   • Vianočná Viedeň
   • Školské kolo v stolnom tenise
   • Vianočná akadémia 2011
   • Mikuláš
   • Súťaž časopisu Maxík
   • Rozprávkové vretienko
   • Comenius pečenie 2011
   • Peterská loptička 2011
   • Pyžamová párty
   • Školské kolo v šachu
   • ST turnaj v Modranke
   • Videokonferencia Comenius
   • Výchovný koncert
   • Projekt Comenius - Poľsko
   • Začiatok šk. roka 2011/2012
   • Koniec školského roka 2010/2011
   • Rekonštrukcia školy
   • Rozlúčka s deviatakmi
   • Trakfest
   • Ranč na Striebornom jazere
   • Stolnotenisový turnaj CVČ Dúha Hlohovec
   • Účelové cvičenie a didaktické hry
   • MDD
   • Island 2011
   • Stavanie Mája
   • Deň matiek
   • Les ukrytý v knihe
   • Deň Zeme
   • Kvíz o OH
   • Deň narcisov
   • Učiteľský turnaj v stolnom tenise
   • Projekt Comenius - Slovensko
   • Majstrovstvá SR v štandardných tancoch
   • Trakovická latka
   • Regionálne kolo v stolnom tenise
   • Maškarný ples
   • Okresné kolo v stolnom tenise
   • Trakovická loptička
   • Projekt Comenius
   • Školské kolo v stolnom tenise
   • Komparo
   • Vianočné trhy
   • Písmenkovo
   • Vianočná Viedeň
   • Šachový turnaj v Dúhe
   • Vianočná akadémia
   • Dejepisná olympiáda
   • Materská škola
   • Eliška Lenčešová
   • Mikuláš v škole
   • Európsky týždeň proti drogám
   • Peterská loptička
   • Rybárske preteky v Martine
   • Pyžamová párty
   • Okresné kolo v šachu
   • Projekt Comenius - Baskicko
   • Hvezdáreň Hlohovec
   • Medzinárodný deň knižníc
   • Stolný tenis v Modranke
   • Detské ihrisko v Čepeni
   • Výchovný koncert
   • Deň s ovocím
   • Trakovická loptička
   • Volejbal žiaci učitelia
   • Vianočné aranžovanie
   • Vianočná akadémia
   • Veľkonočné aranžovanie
   • Trakovická latka
   • Karate
   • Kalokagatia
   • Futbal žiaci učitelia
   • Dúhafest
   • Deň knižníc
   • Červený Kameň
   • Deň belasého motýľa
   • Ako sme žili
   • Tropický svet Trakovice
   • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
   • World harmony run
   • Historický šerm
   • Bestián a Bestiénka
   • Najkrajšie nástenky mesiaca
   • Prváci v MŠ
   • Vianočná akadémia
   • Vianočné aranžovanie
   • Vianočný stolnotenisový turnaj
   • Šachový turnaj v Dúhe
   • Pyžamová párty
   • Peterská loptička
   • Stolno-tenisový turnaj na škole
   • Deň knižníc
   • Športové podujatia
   • Trakovická loptička
   • Babadlo - divadelné predstavenie
   • Maškarný ples
   • Deň Zeme
   • Výchovný koncert
   • Začiatok školského roka
   • Fotosúťaž
   • Farma Humanita
   • Výstava ovocia a zeleniny
   • MŠ Predškoláci na hodine Informatiky
   • Otvorená škola šport
   • Tanečné vystúpenie Old School Brothers
   • Deň školských knižníc
   • Vianočná akedémia
   • Maškarný ples
   • MŠ Divadielko
   • MŠ Spoločná hodina s prvákmi
   • MŠ Mikuláš
   • MŠ Vianočná besiedka
   • MŠ Zdobenie medovníčkov
   • MŠ Výstava ovocia a zeleniny
   • Deň Zeme
   • Literárny kvíz