• Vyhodnotenie zberu papiera.

           Prinášame výsledky jesenného zberu papiera, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň:

           Celkovo sme vyzbierali 700kg kartónovej lepenky a 8640kg triedeného papiera.

           V kategórii tried sa na prvom mieste umiestnila trideda 1.A (3324kg), na druhom mieste 4.A (895 kg) a na treťom mieste 5.A (679 kg). Hmotnosti sme prepočítavali na počet žiakov v triede.

          • Počasie a jeho nálady.

           Dňa 24.10 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili prednášky s meteorologičkou PaeDr. Gabrielou Ivaňákovou na tému Počasie a jeho nálady. Deti prednáška zaujala, počúvali pozorne a aktívne sa zapájali. Zároveň sme dostali od Slovenského hydrometeorologického ústavu ako dar do školskej knižnice publikácie o počasí a klimatických zmenách.Ďakujeme.

          • Renovácia lavičiek...

           Aj takto pracujeme... naši žiaci na hodinách techniky pod vedením učiteľky Ing. A. Moravčíkovej pekne zrenovovali starú lavičku. Vrátili jej funkčnosť a pôvab. Pri práci si osvojili technologické postupy renovácie kovu i dreva. Vybrúsili železo i drevo, naniesli antikorózny náter, drevo ošetrili ochrannou lazúrou. Nakoniec natreli lavičku vrchným náterom peknej modrej farby a vrátili jej tak druhý život. ĎAKUJEME všetkým za odvedenú prácu... a pokračujeme ďalej!

       • Partneri

       • Zvonenia

        Nedeľa 4. 12. 2022
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje