• Výsledky súťaží 2007/2008

    • ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
     V marci sa uskutočnila recitačná súťaž Rozprávkové vretienko. Žiačka 2. stupňa Evka Jurkovičová získala 1. miesto v okresnom kole. Prezentovala našu školu rozprávkou od Pavla Dobšinského ,, O hlúpej žene". Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme.


     ,PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU
     11. 3. 2008 sa uskutočnilo okresné kolo v Hlohovci.
     Srdečne blahoželáme našim víťazkám.


     1. kategória
     Denisa Balleková - 1. miesto s piesňou ,,V našom dvore"

     2. kategória
     Tatiana Matkovčíková - 1. miesto s piesňou ,,Zasiala som bazaličku"

     3. kategória
     Soňa Snohová - 1. miesto s piesňou ,,A my dievky"


     TRAKOVICKÁ LATKA
     28. 3. 2008 sa uskutočnila na našej škole športová súťaž v skoku do výšky pod názvom Trakovická latka. Do tejto súťaže sa zapojili školy: ZŠ Trakovice, ZŠ Pastuchov, ZŠ Leopoldov, ZŠ Bojničky, ZŠ Dvorníky a ZŠ Kľačany.

     mladší žiaci
     1. miesto - Martin Zelenay -  135 cm

     starší žiaci
     1. miesto - Marek Vojtech - 165 cm
     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.     HOLLÉHO PAMATNÍK
     1.4. 2008 sa uskutočnilo v knižnici školské kolo v prednese poézie a prózy ,,Hollého pamätník". Žiaci súťažili v troch kategóriach. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov. Víťazom srdečne blahoželáme. Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí získali 1. miesto.

     I. kategória
     poézia
     1. miesto - M. Drgoň / 2. ročník/
     2. miesto - S. Hlatká / 2. ročník/
     3. miesto - B. Komarňanská / 4. ročník/

     próza
     1. miesto - R. Borovská / 2. ročník/
     2. miesto - S. Pekarovič / 4. ročník/
     3. miesto - T. Koreňová / 2. ročník/

     II. kategória
     poézia
     1. miesto - M. Vagovičová / 6. ročník/
     2. miesto - A. Barošová / 5. ročník/
     3. miesto - M. Ducký / 5. ročník/


     próza
     1. miesto - M. Molnár / 7. ročník/
     1. miesto - V. Štiberová / 7. ročník/

     3. miesto - I. Puterová / 6. ročník/     III. kategória
     poézia
     1. miesto - L. Lackovičová / 9. ročník/

     próza
     1. miesto - E. Jurkovičová / 8. ročník/     ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
     9. 11. 2007 prebehlo krajské kolo ,,Rozprávkové vretienko". Naša žiačka 8. ročníka Eva Jurkovičová sa umiestnila na 3. mieste.

     MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
     Pekné 3. miesto v okresnom kole v Hlohovci získal žiak 7. ročníka Jakub Lietavec.


     PYTAGORIÁDA - okresné kolo 1. 4. 2008
     3. miesto - Monika Cepková VIII.A

     HOLLÉHO PAMATNÍK

     15. a 16. 4. 2008 prebehlo okresné kolo v recitačnej súťaži v Hlohovci.
     Na 1. mieste v II. kategórii v poézii skončila naša žiačka 6. ročníka Michaela Vágovičová.
     Na 2. mieste v III. kategórii v próze skončila naša žiačka 8. ročníka Eva Jurkovičová.


     SLÁVIK SLOVENSKA
     Dňa 6. 5.2008 prebehlo okresné kolo v Hlohovci.
     Naše žiačky reprezentovali našu školu a umiestnili sa na týchto miestach:


     I. kategória
     2. miesto - Denisa Balleková 4. ročník

     II. kategória
     1. miesto - Tatiana Matkovčíková 6. ročník
     postupuje na krajské kolo

     III. kategória
     2. miesto - Soňa Snohová 7.B

     Šaliansky Maťko

     19. 1. 2009 sa uskutočnilo okresné kolo v Hlohovci.

     Našu školu s ukážkou od Milana Húževku - Bľabota reprezentovala Michaela Vágovičová, ktorá získala 1. miesto.

     Postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskutoční  10. 2. 2009 v Trnave.

     1. miesto - Michaela Vágovičová